width="406" height="323">

Troubled Times, oftewel Woelige Tijden in het Nederlands, gelooft dat er wereldwijde kataklismes, van ongelooflijke proporties, de Aarde zullen treffen in het jaar 2003. De oorzaak van dit natuurlijke evenement zal een monsterlijke planeet zijn, bekent bij de ouden maar vooralsnog onontdekt door de moderne mens, welke vlak langs de Aarde zal passeren als onderdeel zijnde van zijn normale 3.600 jaren durende baan om de Zon. 

De ouden noemden dit monster de 12de Planeet, en wanneer deze magnetische reus voorbij komt, zal het de Noord- en Zuidpolen tot een 90 graden tellende rotatie dwingen. De verschuivende polen zullen de mantel van de Aarde (zijn korst) met zich meeslepen, binnen enkele uren zal dit uiteindelijk in een gigantische kataklisme - welke zijn effect op al het leven op Aarde zal hebben - op een nieuwe geografische map uitmonden. Deze gebeurtenissen zijn eerder voorgekomen, zoals oude legendes en profetieën aantonen, creerende dat wat de mens interpreteerd als zijnde de ijstijden, dwalende polen en de zondevloed, en resulteerde in het uitsterven van de Mammoet (Mastodonten) en het zinken van Atlantis.
De mensheid overleefde deze kataklismes in het verleden, sommigen omdat ze geluk hadden, en anderen omdat ze de gebeurtenissen zagen aankomen en er voorzorgsmaatregelen voor genomen hadden. Om voor te bereiden op dit gebeuren werd Troubled Times, een vrijwilligers organisatie, opgezet. De missie van Troubled Times is om in het publieke bestand oplossingen voor overleving in de volgende eeuw te zetten, oplossingen die betaalbaar en makkelijk te verkrijgen zijn en die een gezonde levens-stijl zal produceren in de Natijd (de tijd na de poolverschuiving). Deze oplossingen kunnen gevonden worden stralende vanuit de Hub van Troubled Times, deze wordt aangedreven via ikonen om het publiek in staat te stellen snel informatie te vinden.
Diegenen die zichzelf wensen aan te sluiten bij deze organisatie van vrijwilligers hoeven slechts het huidige teamwerk te checken en zichzelf bij het Lidmaatschap te voegen om zo mee te kunnen doen in de stroom van activiteiten en om contributies aan te kunnen bieden. ZetaTalk steunt de operatie van Troubled Times maar zijn onverbonden entiteiten, zo ook de Nonprofit organisatie, Troubled Times Inc. Originele werken binnen Troubled Times zijn van de individuele contributie makers, deze hebben Troubled Times het recht toegewezen om deze informatie beschikbaar te maken voor het publiek. Omdat Troubled Times een wereldwijde interresse geniet heeft deze enkele Mirror Sites..
Een lak aan voorbereidingen m.b.t. de kataklismes kunnen nog erger dan fataal uitpakken, het kan ervoor zorgen dat jij en diegenen waar je veel om geeft gewond achter blijven, hongerig, bang, en zonder middelen of een einde in zicht! Voor diegenen met een Javascript accepterende browser heeft Troubled Times een countdown/afteller beschikbaar gemaakt, maar wacht niet te lang.
aanpassingen
komende
Beginnende in 1997 de trend van het warmer worden van de Aarde, stammende vanuit haar binnenste, zal worden opgemerkt en zal een algemeen onderwerp van conversaties worden. Dit is wanneer jij je voor moet gaan bereiden voor zelfonderhoud in een veilige lokatie.
bereidt je
voor op
aanpassingen
Beginnende in 2000, drie jaren voor de kataklismes, zal er een periode van oogst mislukkingen zijn welke zo ernstig zullen zijn dat men serieus zal moeten beginnen met een alternatieve voedingsproduktie en dit in de praktijk moeten gaan brengen. Dit is wanneer jij zelfonderhoud moet praktiseren.
te laat voor
aanpassingen
Beginnende in Mei, 2003, stopt binnen een dag de rotatie van de Aarde voor enkele dagen lang net voor de poolverschuiving. Dit is wanneer jij en de mensen waar je om geeft ter plekke moeten zijn op jouw veilige lokatie.