ZetaTalk: Muutoksista tiedottaminen (Sylvia Browne)


Olemme maininneet, että monet avaruusolennot, jotka kanavoivat tietoa ihmisten välityksellä, ovat haluttomia antamaan tietoja tulossa olevista luonnonmullistuksista. Olemme selittäneet tämän johtuvan seuraavista seikoista:

  1. Avaruusolennot eivät halua olla ikävien uutisten sanantuojia.
  2. Avaruusolennoilla ei ole kanavoivaa ihmistä, joka haluaa olla ikävien uutisten välittäjä.

Niillä avaruusolentoryhmillä, jotka pidättäytyvät kertomasta totuudenmukaisesti siitä, mitä ihmiskunta tulee kokemaan, on useita syitä toimia näin. Ensinnäkin samoin kuin minkä tahansa muunkin hämmentävän tiedon julkituomisessa tiedon välittäjä on myös hämmentynyt. Niinpä tiedon välittäjä saattaa mieluummin haluta olla kokematta tällaista hämmennystä kutsuttakoon sitä sitten pelkuruudeksi, itsensä miellyttämiseksi tai heikkoudeksi. Toiseksi on niitä, jotka tuntevat, että uutiset välittyisivät monille sellaisille ihmisille, jotka eivät voisi reagoida niihin, eivät voisi siirtyä toiseen paikkaan, valmistautua ja niinpä heidän kärsimyksensä vain pitenisi. Tilanne on samankaltainen kuin se, että lääkäri kertoo vasta viimeisenä päivänä kuolemansairaalle potilaalle, että hän kuolee pian. Tässäkin tapauksessa lääkäri, uutisten välittäjä, antaa itsellensä vapauden välttää potilaan tai tämän perheen hämmentäviä vaatimuksia. Eikö sairautta voi mitenkään parantaa, onko lääkäri todellakin tehnyt kaikkensa, jne. Samalla tavalla kanavoivat ihmiset kysyvät kanavoimiltaan avaruusolennoilta loputtomasti eikö kaikkia ihmisiä voisi pelastaa, nostaa turvaan, napojen siirtymisen estää, jne. Ne avaruusolentoryhmät, jotka antavat tulevista tapahtumista ruusuisen tai kaunistellun kokonaiskuvan, selittävät tosiasiat niille ihmisille, joiden he uskovat pystyvän elämään tämän tiedon kanssa tai hyötyvän tästä tiedosta.

Totuudenmukaisen ja kaunistelemattoman tiedon välittämiseksi tarvitaan:

  1. Avaruusolentotietolähde, joka haluaa kertoa kauhistuttavan totuuden.
  2. Ihminen, joka haluaa toimia tämän tiedon välittäjänä.

Tähän päivään mennessä (21.12.2002) ainoastaan meidän kanavamme Nancy on täyttänyt nämä kriteerit, mutta ajat ovat muuttumassa monestakin syystä. Viitatessaan tuleviin muutoksiin tietolähteet ovat keskittyneet kuvaamaan napojen siirtymisen jälkeistä parempaa aikaa mutta eivät ole kuvanneet niitä vaiheita ja tapahtumia, jotka sinne johtavat. Maapallon muutoksista ei paljoakaan kerrota ja painopiste on muutosten jälkeisissä hohdokkaissa ajoissa: rauhaa, yhteistyötä, Kristuksen paluu, jne. Jos maapallon muutoksista jotakin kerrotaan, niin niihin viitataan lyhyesti tyyliin "paljon kuolleita" ilman sen tarkempaa yksityiskohtien kuvausta. Sen kertominen, että mitkä alueet maapallolla kokevat hyökyaaltoja, mitkä peittyvät veden alle, mitkä jäätyvät, mitkä peittyvät tuhkaan jne. on liian havainnollista. Tällaisen kevyen tekstin lukijat voivat kuvitella, että muut tulevat kokemaan jotakin, mutta eivät he itse. Tämä jättää napojen siirtymisen ja sen vaikutukset teoreettisiksi ja vaikeatajuisiksi. Mitä on tapahtunut ja saanut aikaan sen, että jotkut tietolähteet ovat nyt alkaneet kertoa tarkemmin tulevista tapahtumista? Oikeasti tilanne on kuitenkin se, että jokaista totuutta tarkemmin kertomaan alkanutta lähdettä kohti on toinen lähde, joka on alkanut perääntyä!

Maapallon muutokset ovat alkaneet uppoutua jokaisen ihmisen tietoisuuteen, kiistämättömästi, ja niinpä niiden kieltäminen ei enää tee oloa mukavaksi. Niillä, jotka ovat sovussa muunkinlaisen tiedon kanssa, on vaihtoehto, joko sulkea korvansa kaikelta tältä tai kuunnella ja jos he päättävät kuunnella, heidän täytyy hyväksyä se asia, että jotakin on tapahtumassa. Jotkut kanavat, kuten Scallion ja Cayce, kertovat totuuden mutta toiset kertovat entistäkin epämääräisempää tietoa ja kieltävät kaikki tulossa olevat vaikeudet. Ota huomioon näitä erilaisia viestejä kuunnellessasi, että niitä kertoo ihminen ja ota huomioon se, miten ihmiset käyttäytyvät. Kuinka moni ystäväsi pystyy omaksumaan todella ikävät uutiset yritämättä ensin kieltää ne? Ota myös huomioon, että tiedon antaneet avaruusolentoryhmät saattavat samoin haluta säästää huonot uutiset viime hetkeen. Pyydämmekin, että totuutta etsivät tutustuvat ZetaTalkin paikkansapitävyysarkistoon (www.zetatalk.com/theword/tword232.htm), joka on vakuuttava. Millään muulla kanavalla tai tietolähteellä ei ole vastaavaa.