ZetaTalk: Epäsopu


Ihmisyhteisössä, kuten kaikissa yhteisöissä, on alayhteisöjä alayhteisöjen sisällä - erilaisia ryhmiä erilaisin näkemyksin. Kristityt saattavat kuulua johonkin tusinasta erilaisesta kirkkokunnasta, joilla jokaisella saattaa olla liberaalinen tai konservatiivinen osastonsa ja yhden ryhmän liberaalinen osasto saattaa olla erilainen kuin toinen vastaava toisella puolella kaupunkia. Muutoksen aikana, kahtiajaon kasvaessa, nämä erot edelleen korostuvat. Miten yhteiskunnan sisäinen erilaisuus vaikuttaa sen muutokseen heräämiseen? Yllättävää kyllä erilaisuus nopeuttaa heräämistä, koska yhden näkemyksen kehittyminen vallitsevaksi on epätodennäköistä. Kuitenkin erilaisuus luo epäsopua ja siten erilaiset näkemykset galaktiseksi kansalaiseksi kehittymisestä johtaa samanlaiseen epäsopuun kuin erilaiset uskonnolliset näkemykset tai poliittiset kannat tai kuuluisa sukupolvien välinen kuilu.

Asenteet muutokseen heräämistä kohtaan vaihtelevat tällä hetkellä totaalisesta kieltämisestä iloiseen syleilyyn. Kieltäminen vaihtelee mahdollisuuden hyväksymättömyydestä koulutettuun skeptisyyteen. Heräämiseen myönteisesti suhtautuminen vaihtelee kyseenalaistamattomasta hyväksymisestä, tapahtui mitä tahansa, valikoivaan hyväksymiseen ja epäröivään kädenpuristukseen. Vaihtelevuus, ja vastaavasti epäsopu, lisääntyy edelleen heräämisen edetessä.

"EuroSETI ilmoitti äskettäin esittävänsä pian julkisesti muutamia espanjalaisen ryhmän keräämiä kahdella satelliitilla otettuja erinomaisia valokuvia, joissa esiintyy selvästi havaittavia avaruusaluksen kaltaisia kohteita, joille ei löydy selitystä. EuroSETI kertoo, että NASA yritti ensin selittää kohteet kuvausvirheinä, ohikulkevina meteoreina, asteroideina, tms. mutta kun eurooppalainen järjestö esitti heille kuvia, joissa oli kohteita, jotka eivät selvästikään olleet mitään edellä mainittuja, NASA ei kommentoinut." (ote Shift2003 -internetkeskusteluryhmästä)

Kuten Clonaidin saama julkisuus tiedotusvälineissä, paljon laajempi kuin avaruusolennoille myötämieliset ryhmät saavat, yllä oleva lainaus on toinen esimerkki siitä miten vallanpitäjien eri ryhmät toivovat avaavansa muutoksesta tiedottamisen saadakseen enemmän apua avaruusolennoilta. Roswellin tapahtumien jälkeisten vuosikymmenien aikana on ollut useita kilpailevia ja ristiriitaisia voimia:

Ajattelepa hallintokoneistoa, joka koostuu rikkaista, vaikutusvaltaisista poliitikoista ja kirkollisista johtajista, joista kaikki eivät ole loogisesti ajattelevia. Tiedettiin, että ollessaan presidenttinä Reagan kävi säännöllisesti meediolla ja monien muidenkin merkkimiesten oudot tavat hämmästyttäisivät väestöä, jos totuus niistä tiedettäisiin. Pakotettuna jäämään maapallolle, ei pakoa Marsiin, ja peläten etteivät heidän maanalaiset pakoluolansa ole turvallisia napojen siirtymisen aikana, vallanpitäjät ajattelevat kauhistuneina napojen siirtymisen mahdollisuutta. Täytyykö heidän todellakin kokea se samoin kuin kansan, jota he ovat johtaneet harhaan, käyttäneet hyväkseen ja jolle he eivät aikoneet ilmoittaa mitään asiasta. Koska maapallon muutokset ovat toteutuneet ennustuksiemme mukaisina ja Planeetta X lähestyy ennustamamme radan ja aikataulun mukaisesti, monet vallanpitäjät lukevat tekstejämme epätoivoisina ja etsivät keinoa välttää sitä mitä he niin iloisesti olivat aikoneet antaa tavalliselle kansalle tapahtua. Toisin sanoen, kuinka he voisivat paeta! Kuten olemme maininneet, jos 89% väestöstä olisi palvelus-toiselle -suuntautuneita, siirto neljänteen fyysiseen ulottuvuuteen voisi tapahtua jopa ennen Planeetta X:n saapumista ja näin napojen siirtymiseltä vältyttäisiin - tämä on yksi vaihtoehto. Mutta mitenpä pakotat noin 50% väestöstä omaksumaan palvelus-toiselle -asenteen, väestöstä, jota johtavat vallanpitäjät, jotka eivät edes ymmärrä oikeita käsitteitä? Tämä ei ole toteutettavissa oleva vaihtoehto. Toinen, paljon todennäköisempi vaihtoehto on saada kansa hyväksymään avaruusolentojen läsnäolo, suhtautumaan siihen positiivisesti ja saada avaruusolennot auttamaan ahdingossa olevaa ihmiskuntaa ja pelastamaan heidät, tai näin vallanpitäjät ainakin kuvittelevat.

Niinpä huomaat ihmis- ja avaruusolentokeskeisesti suhtautuvien ryhmien olevan keskenään törmäyskurssilla. Clonaid pääsee CNN-televisiokanavan Crossfire-ohjelmaan, jossa ei ole koskaan aiemmin käsitelty avaruusolentoja. Voit olettaa epätoivoisten vallanpitäjien tarjoavan lisää viihdettä napojen siirtymisen lähestyessä. Avaruusalusten kuvat eivät ole mitään uutta ja NASAn saatavilla on suunnaton määrä kuvia. Kahden liittolaisen, Espanjan ja NASAn, välinen kina on lavastettu tavoitteena se, että sekä ihmis- että avaruusolentokeskeiset osapuolet olisivat tyytyväisiä.