Troubled Times tror at en verdensomspennende katastrofe av uante dimensjoner kommer til å inntreffe på Jorden i år 2003. Årsaken til denne naturlige hendelsen er en kjempeplanet som vil passere veldig nær Jorden i sin normale bane rundt Sola med en omløpstid på omlag 3600 år. Folk i fortiden kjente Planetens eksistens, men den er ikke kjent i dagens samfunn.
 
Fortidens folk kalte denne kjempen for den 12. planeten, og når denne magnetiske kjempen passerer forbi, vil den tvinge vår nord- og sydpol til å vri seg 90 grader. Dette polskiftet kommer til å dra jordskorpen med seg, og skape et nytt verdenskart i løpet av et par timer. De kraftige jordskjelvene vil fremkalle en katastrofe  som vil påvirke alt liv på Jorden. Disse hendelsene har inntruffet før, som gamle legender og profetier beretter om, og skapte hva mennesker har tolket som istider, vandrende poler og oversvømmelser (syndefloden) og har resultert i bl. a. utryddelsen av mammuten og det sunkne Atlantis.
Menneskeheten overlevde disse tidligere katastrofene paa ulike måter. Noen fordi de var heldige og andre fordi de forutså hendelsene og tok forholdsregler. Av hensyn til forberedelsene til denne hendelsen så ble den frivillige organisasjonen Troubled Times dannet. Organisasjonens mål er å spre informasjon, løsninger og metoder for overlevelse inn i det neste århundre. Løsningene skal være rimelige, tilgjengelige og kunne sørge for et sunt og godt liv i ettertiden. Disse løsningene finner du ved å navigere i informasjonssenteret til Troubled Times, som er ikon-drevet for hurtig å kunne hjelpe publikum å finne informasjon.
Hvis du har et ønske om å bli med i denne frivillige organisasjonen, kan du ta en titt på det nåværende pågående team-arbeidet og tegne medlemskap, og dermed ta del i informasjonsstrømmen og gi dine bidrag. ZetaTalk støtter Troubled Times arbeide, men de er separate og selvstendige enheter, noe som også gjelder den ideelle organisasjonen. Det originale arbeidet innenfor Troubled Times eies av den enkelte bidragsyter, som har gitt Troubled Times rettigheten til å publisere materialet for allmennheten. På grunn av stor interesse fra mennesker verden over, så har Troubled Times flere speilsider.
Mangelfull forberedelse til katastrofen kan bli verre enn fatal. Det kan påføre deg og dine kjære redsel, skader og sult, og dette uten noe utvei eller håp om lys i enden av tunnellen! Troubled Times har laget en nedteller til mai 2003 (som virker hvis du har en nettleser som støtter java-script), men ikke nøl. 
Forandringer begynner En oppvarmingstrend begynner i 1997. Varme stiger opp fra Jordens kjerne, hvilket blir lagt merke til og det vil bli et vanlig diskusjonstema. Det er nå du må begynne å forberede deg på selvforsyning på et sikkert sted.
Forbered deg på forandringer I år 2000, tre år før katastrofen er et faktum, innledes en periode med avlingsproblemer forårsaket av såpass alvorlige temperaturforstyrrelser at alternativ matproduksjon må iverksettes og praktiseres. På dette tidspunktet bør du øve deg opp til selvforsyning.
For sent å starte forberedelser I mai 2003 vil jordrotasjonen stoppe i løpet av en dag, og forbli stille et par dager frem til polskiftet. På dette tidspunkt bør du og dine kjære ha flyttet til et sikkert sted.