ZetaTalk: Transformation

Vad är Tansformationen? Jorden genomgår en svårbestämbar Transformation pga att det sker nu. Den här Transformationen har ägt rum i minst ett århundrade, och kommer att forsätta minst lika mycket till. Transformationer inträffar av många orsaker. En anledning är att en stor majoritet av mänskligheten har nått ett beslut vad beträffar orienteringen, och är beredda att fortsätta med andra lektioner. Tredje densitetens planeter kontrolleras med jämna mellanrum för att undersöka dess beredskap för skörd i det här avseendet. En annan anledning är administrativ, och det är orsaken till att Jorden genomgår sin Transformation nu. Majoriteten av de som har inte bestämt sig angående sin orientering kommer att förflyttas till en annan planet, eftersom Jorden har blivit fastställd som ett framtida hem för de Serviceinriktade entiteterna. Den kommande polskiftet kommer att påskynda den här processen helt enkelt genom att 90% av befolkningen kommer att avlida, antingen under polskiftet eller kort därefter.

För att kvalificera som Serviceinriktat måste entiteten bry sig om andra lika mycket som sig själv. Och för att kvalificera som Självinriktat måste entiteten, nästan uteslutande, fokusera sina tankar till 95% av tiden på sig själv. Det kan tyckas att dessa personer skulle var mycket framträdande pga. sin egocentritet, men en del mycket diplomatiska och kultiviserade personer är av den kategorin. De är kapabla att förklä sin egocentritet i nedlåtenhet inför andra. De utger sig också som försvarare av allmänhetens intressen, men bakom det finns egoism. Under tredje densiteten måste entiteterna bestämma sin spirituella orientering - Självinriktade eller Serviceinriktade. För det mesta bestämmer en stor majoritet på nästan alla världar för det senare. Det här beslutet, eller lektionen i tredje densiteten som det också kallas, måste föregå nästan alla andra lektioner eftersom blandning av dessa två orienteringar utlöser kaos och sålunda hindrar lärandet av de andra lektionerna. Många människor här på Jorden väljer Serviceinriktningen, och genomsnittsinkarnationen sällar sig sålunda till de omtänksamma. Det här har hänt i det förgångna också.

Allteftersom Transformationen fortskrider är världen invecklad i en ökande separation gällande orientering. Proportionerna Själv och Serviceinriktade, och de obeslutsamma kommer inte att ändras mycket allteftersom omvälvningen närmar sig och tiderna blir svårare. Där vissa med beslutsångest kommer att resa sig inför utmaningen och sälla sig till den Serviceinriktade kategorin, kommer andra, som opererar i den Serviceinriktade kategorin när saker och ting är på sin plats att finna sin själcentrering på uppgång allteftersom deras skyddade värld faller i bitar. Vissa, väldigt få, som opererar som Självinriktade, kommer att finna deras hjärta berörd av de svåra tiderna, och sälla sig till de med beslutsångest. En större andel kommer finna att deras själviska natur tar överhanden vid de svåra tiderna och likt de på Titanic, kravla sig fram genom folkmängden för att rädda sin egen livhank. De kommer att befinna sig i den självinriktade kategorin. Som du ser kommer förfyttningar fram och tillbaka att ske, men i slutändan kommer det inte att ske några större förändringar.