ZetaTalk: Växer Olika Andligt


Entiteter växer i olika riktningar. Några letar sig fram mot Serviceorienteringen, och ganska snabbt inser att detta är det rätta, medan andra som lutar mer mot Självinriktningen - åtrår den makt som högre densiteter kan erbjuda dem - ber att få förflyttas upp till högre nivåer. Hursomhelst har den inkarnerade entiteten mycket litet att säga till om i den frågan. Läxor som skall läras skulle högst sannolikt undvikas då.

Entiteter växer inte spirituellt i samma takt. Vissa tom. går tillbaka i sin tillväxt och förlorar mark. Andra utnyttjar sin inkarnation till fullo och lär sig av erfarenheterna som en inkarnation kan erbjuda. En del seglar fram lungt i medvinden, undviker obehagliga lektioner, och helt enkelt försöker njuta av de behagliga upplevelser inkarnationen ger. Sålunda upptäcker skördaren under en skördetid att det finns entiteter som inte växt alls, entiteter som inte är beredda att ta steget upp till en högre densitet och entiteter som är redo att förflyttas upp. Många av entiteterna som är mogna att flyttas upp, har varit det en längre tid - de är helt enkelt före sin tid.

Det finns vägar för en entitet som har mognat att snabba upp sin förflyttning från sin nuvarande densitet. I grund och botten är det en kallelse till administrativa makter, där man får genomgå ett förhöra. De som är redo för uppflyttning vet instinktivt hur han/hon skall ge kallelsen. De som inte vet hur man ger kallelsen, är enligt definitionen inte mogna för det helt enkelt. Men, många i Serviceorienteringen som är mogna för uppflyttning önskar inte lämna densiteten i förtid pga att de har starka band i sina hjärtan till de som behöver deras hjälp i densiteten. De vill hjälpa andra att komma till den nivå de själva är i. De vill hjälpa andra med kampen. De är självuppoffrande och hängivna, och koncentrerar sig på andras problem i lika stor utsträckning som de ägnar sig åt sina problem i existensen.

Således kräver självtjänarna att få komma framåt, till högre makt och till en högre densitet, medan de serviceinriktade för det mesta hellre stannar kvar i sin densitet för att hjälpa. Sålunda finner vi dessa entiteter arbetande sida vid sida med sina mindre kunniga och i mörker vandrande vänner - utan att klaga.