ZetaTalk: Skördefest

Transformationen åberopas ibland som Skörden. På eran planet Jorden kommer, pga. de geologiska förändringarna som periodiskt återkommer, Transformationen till den 4:de densiteten att sammanträffa med de geologiska förändringarna. Anledningen är enkel fastän många ser på det med skräck. Under de kommande geologiska förändringarna kommer en stor del av Jordens population att omkomma plötsligt. De som överlever kommer att finna sig i en värld utan skydd för elementen. Den medicinska vården kommer att vara knapp, och hygienen det sämsta man kan tänka sig. Följdaktligen - även efter omvälvningen - kommer dödssiffrorna att vara enorma.