Pilar ZetaTalk: Gradvisa Förändringar


Ordet Transformation får många att tänka på plötslig förändring, men eftersom transformationen äger rum just nu, är det snarare en gradvis förändring. Vilka förändringar har skett, och vilka är tecknen på förändringarna? Genom hela historian har det funnits platser och tider där grymhet och förtryck härskat: Inkvisitionen, de Mörka Tidsåldrarna, Nazisternas Utrotningsläger och nyligen Bosnien och Kosovo i före detta Yugoslavien. På samma sätt har det funnits andra platser och tider med motsatta förhållanden: Antikens Grekland, Lagar om Individens rätt mot Överhögheten, Förstatligandet av medicin och civila rättigheter. Allt detta har inte varit i svart och vitt utan mera i gråskala - för om en grundtanke var etablerad och stark, var förespråkarna för alternativa tankesätt i hårt arbete också. Under Antikens Grekland gjordes många upptäckter, men de hade också trångsynta tyranner - ovilliga att acceptera nya ideér.

Under Transformationen till 4:de densiteten sker en polarisation så att alternativa tankar och ideér inte är så vanligt förekommande som i andra fall. På ena sidan har vi den öppen-sinnade utforskningen av ideér och demokratiska idealer och på den andra sidan förtryck och diktatur. Först sker denna polarisation och separation på familenivån, senare samhällsnivån och på det viset sprider sig till större områden. Bosnien kan tas som exempel. De som av hela sitt hjärta önskade leva i harmoni med sina grannar blev ohörda, och drevs ut. Vissa delar av Argentina har aldrig återhämtat sig från smutsiga krig, och förväntas inte göra det heller. Om man tar en titt på de Scandinaviska länderna, finner man lagstiftat hänsynstagande, stöd för mindre bemedlade, och offentlig åtkomst till nästan all sorts information. De som inte behagas av det rådande klimatet flyttar någon annanstans. Denna trend mot separation kommer att forsätta och förvärras under transformationen.

I takt med spirituell förändring, har också fysisk förändring skett. Koncept som den Gröna Rörelsen har anslutit sig till, började i Nederländerna och senare till att omfatta hela världen - ord och tankar har åtföljts av handling. Kontroll och minskning av föroreningar - en gång i tiden ett verksamhetsområde under regeringens försorg - har blivit till ständiga löpsedlar, och berör hjärtan och tankar på både vanliga människor och forskare rutom världen. Resultatet är uppenbar - inom bara några får år har det utvecklats bakterier som äter föroreningar, växter som renar jorden och alternativa naturprodukter som är naturvänliga. På samma sätt har religösa rörelser såsom falanger inom Islam blivit strängare, med resultat som flera restriktioner och hårdare förtrck av kvinnor i dessa länder. I rasfrågor har försvarare av separation vuxit sig starkare och tom. lyckats vända på den positiva utvecklingen senaste tiden. Om man iaktar de fysiska tecknen och följer dem till deras källa kan man nästan skissera gränserna för den sprituella separationen - tecknen för Omdaningen.