ZetaTalk: Oahspe

Oahspe, läst av få, men en mycket hängiven skara, är en bok som innehåller sanningar som väldigt få talat om. Skriven i en tid, och på ställen där kristenheten var det enda tillåtna dogmen, kan Oahspe bara vara ett verk av en mans tankar och skriven av en mans hand. Sålunda är det glasklart för de som läser denna bok, att det är ett kanaliserat verk. Den så kallade kampen mellan gott och ont, existensen av olika typer av själar med olika motiv, som tex spöken, demoner och änglar, och reinkarnation, som inte är något nytt för mänskligheten eftersom det avhandlas i en eller annan form av de större religionerna. Oahspe avhandlar ämnen som:

De som forskar i den rikedom av insikter som Oahspe tillhandahåller, bör inte glömma att den boken skrevs i en tid när alla böcker, för att tas på allvar, skrevs i biblisk anda. Läsaren bör inte bli förvirrad av användandet av nya termer för själar i olika stadier av mogenhet, eller olika orienteringar eller allianser. Många av dessa termer har en motsvarande term, och dessa termer hjälper den nya läsaren att förstå innehållet. Läs med öppet sinne och låt det som vidarebefordras sjunka in. Allteftersom kommer läsaren få en uppfattning om vad, de som talar genom författaren, som är en enkel man som arbetade som tandläkare på 1800-talet, ville vidarebefordra.