ZetaTalk: Förhandskännedom

Många människor som får information om de kommande geologiska förändringarna som förväntas ske precis efter milleniumskiftet, känner att det slår en sträng i det innersta av dem. Det känns som om de hela tiden visste om det här, och pga. den här innersta kunskapen sätter de igång förberedelserna inför omvälvningen. Sådan förkunskap får man på tre olika sätt: