Troubled Times (Svåra Tider) tror att en världsomfattande kataklysm (världsomstörtning), av oerhörda proportioner, kommer att inträffa på Jorden under år 2003. Orsaken till denna naturliga händelse är en monsterplanet, känd av antikens folk men ännu oupptäckt av den moderna människan, som kommer att passera väldigt nära Jorden under sin normala omloppsbana runt solen på 3 600 år.

Forntidens folk kallade denna monsterplanet för den 12:e planeten, och när denna magnetiska jätte passerar förbi, tvingar den vår Nord- och Sydpol att vrida sig 90 grader. Detta polskifte kommer att dra jordskorpan med sig, och skapa en ny världskarta inom loppet av ett par timmar. De enorma jordrörelserna framkallar en kataklysm som påverkar allt liv på jorden. Händelserna har inträffat förut, som de forntida legenderna och profetiorna berättar; Skapandet av vad människan tolkar som istider, vandrande poler och floder (syndafloden). Företeelser som resulterat i exempelvis utrotning av Mastodonten och det sjunkna Atlantis.
Mänskligheten har överlevt föregångna kataklysmer, ibland för att hon hade tur, andra gånger för att hon förutsåg händelser och gjorde förberedelser. För mänsklighetens förberedande inför den nu annalkande kataklysmen skapades organisationen Troubled Times. Dess uppdrag och mission är att skapa ett allmäntillgängligt arkiv med lösningar för överlevnad in i nästa årtionde. Lösningar som är billiga, genomförbara och som kan skapa en hälsosam livsstil i eftertiden. Med utgångspunkt i Troubled Times centrum (The Hub) kan man hitta dessa lösningar. The Hub är ikondriven för att hjälpa allmänheten att snabbt hitta information.
Om du vill ansluta dig till denna fria organisation behöver du bara titta på det nuvarande, pågående grupparbetet (teamwork) och ansluta sig till medlemskapet (Membership) för att komma in i informationsflödet och kunna erbjuda din medverkan. ZetaTalk stödjer Troubled Times arbete, men de båda är separata och självständiga enheter. Originalarbeten inom Troubled Times ägs av varje individuell bidragsgivare, som har medgivit Troubled Times rätten att göra denna information tillgänglig åt allmänheten. På grund av det stora intresset hos människor över hela världen har Troubled Times flera spegelsidor (Mirror Sites).
Bristande förberedelse inför kataklysmen kan vara mycket ödesdigert. Du själv och de du bryr dig mest om kan lämnas sårade, hungriga, rädda och utan några resurser eller något slut i sikte. För dem med browsers som klarar Javascript, har Troubled Times bifogat en nedräkning, men dröj inte.
Början till
förändringar
En uppvärmnings trend startar 1997, värmen ångar upp från Jordens kärna, vilket kommer att märkas och bli ett vanligt diskussionsämne. Det är nu bör förbereda dig för självhushållning på en säker plats.
Förbered dig på
förändringar
Vid år 2000, tre år innan kataklysmen, inleds en period av missväxt orsakad av så allvarliga temperaturstörningar att alternativ matproduktion måste påbörjas och praktiseras.
För sent att
förändra
I maj 2003 upphör Jordens rotation inom loppet av en dag och förblir stilla under ett par dagar fram till polskiftet. Här bör du och dina kära vara på en säker plats.