Organizacija Teška Vremena vjeruje da će kataklizma svijetskih razmjera, masivne proporcije, pogoditi Zemlju 2003 godine. Uzrok ovog prirodnog događaja biće planeta monstrum, poznata još od vremena starih civilizacija ali još neotkrivena od strane modernog čovjeka, koja će proći veoma blizu Zemlje jer je to dio njene orbite oko sunca koja traje 3.600 godina.

Stare civilizacije su ovu planetu monstrum zvali 12-ta Planeta, i kada taj magnetni gigant prođe pored Zemlje, to će prisiliti naš Sjeverni i Južni Pol da se zarotiraju za 90 stepeni.. Ovo pomjeranje polova će povući Zemljinu površinu sa njima, istovremeno proizvodeći novu globalnu kartu u nekoliko sati u masivnoj kataklizmi koja će imati efekt na sav život na planeti. Ovi događaji su se dešavali i prije, kao što legende starih civilizacija i Predviđanja  kažu, praveći ono što ljudi nazivaju ledeno doba, zamjene polova i poplave, i sve je to rezultiralo u nestanku Mastodonta i tonjenja Atlantide.
Ljudska vrsta preživjela je te prošle kataklizme, neke vrste jer su bile veoma sretne, i ostale zato što su predvidjeli događaj i preduzeli zaštitne mjere. Da bi se pripremili za ovaj dogadja, formirana je dobrovoljačka organizacijation sa imenom Teška Vremena. Naša misija je je da predstavimu javnosti različita rješenja za preživljavanje u sljedećem vijeku, riješenja koja se mogu priuštiti, jednostavna, i koja će proizvesti zdrav životni stil u vremenu Poslije vremena. Ova rješenja se mogu naći i potiču iz Hub-a  - Raskrsnice  Teških Vremena, i to je ono što treba da pomogne javnosti u brzom lociranju informacija.
Oni koji žele da se pridruže ovoj dobrovoljačkoj-volonterskoj organizaciji treba da provjere trenutno radove na timskim projektima i da se pridruže kroz  Membership te uđju u tok aktivnosti i ponude njihov prilog. ZetaTalk Zeta - PričaPriča pomaže operacije Teških Vremena, oni su dva odvojena entiteta, jer je organizacija Teška Vremena Inc. Neprofitna organizacija. Svi prilozi u radu sa Teškim Vremenima su vlasništvo individualaca, koji su dozvolili Teškim Vremenima pravo da te informacije objave javnosti. Zbog interesa ljudi u svijetu, Teška Vremena imaju nekoliko ostalih lokacija i te se lokacije zovu Mirror Sites.
Nedostatak priprema za kataklizmu može biti više nego fatalan, može se desiti vama i onima o kojim brinete povreda, glad, preplašenost, bez izvora bilo čega! Za one sa JavaScript aktiviranim browser-om - pretraživačem Teška Vremena su dali brojač, ali nemojte kasniti.
O promjeni Počelo je 1997 godine sa trendom zagrijavanjem zemlje, pare iz njenog jezgra, promjena je bila uočena i to je glavna tema razgovora. To je kada se trebaš pripremiti da budeš samom sebi dovoljan i na sigurnoj lokaciji.
Pripreme
za promjenu
Počinje u 2000 godini, tri godine prije kataklizme, period manjka žitarica koji će biti sve ozbiljniji da bi počela alternativna proizvodnja hrane i u praksi. Tada je vrijeme da počneš praktikovati sebi samom dovoljnost.
Suviše kasno
za Promjenu
Počinje sa Majem, 2003, zemljina rotacija će stati u toku dana i tako če stajati nekoliko dana prije promjene polova. To je kada ćete vi i vaši voljeni već biti na sigurnoj loaciji.