Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Emberi lét >
< 70 >
1997. április
-
longint

ZetaTalk: Varázsvessző


A varázsvesszővel való keresés gyakorlata, hogy pálcákat használnak a víz megkeresésére, túlságosan elterjedt ahhoz, hogy kétségbe vonható legyen, de senki - beleértve a keresést végző személyt - nem érti, hogyan működik. A vesszőzés akkor működik legjobban, ha a vesszőst hagyják kint a mezőn vagy az erdőben egyedül, zavartalanul sétálgatni. Ha tömegek mennek vele, kevésbé valószínű, hogy vizet találjanak, és sok vesszős bejelentetlenül jön váratlan órákban, hogy biztosítsa magának az egyedüllétet, amire szüksége van. A vesszősöket akkor hívják, amikor már minden más kudarcot vallott. Kutat kút után ástak, követték geológusok javaslatait a terület fekvését illetően, a helyi források helyzetét, földalatti erek és folyamok felbukkanását, a kőzetrétegek rétegződését és más kutak sikerét a területen. Kétségbeesésben, behozzák a varázsvesszőst, és minden esély és érv ellenére, ő rámutat egy valószínűtlen helyre, és megkockáztatja, hogy egy oda helyezett kút eredményező lesz. Mi játszódik le a vesszőzéskor, és hogyan működik ez a dolog?

Egy gyakran emlegetett frázis, hogy az ember 98%-ban vízből áll, ahogyan az összes növényi és állati élet is. A víz vezeti az elektromos áramot, valójában olyan hatékony módon, hogy a villámlás is keresztülhalad a vízen csakúgy, mint a fémhuzalokon, útja során a talaj felé. Az emberi test érzékel elektromos töltéseket a környezetben, mivel az elektronok mozgása annak számos formájában nincs elszigetelve attól, ahol az áram folyik. Egy elektromos áram egy villamos teret hoz létre maga körül, épp ahogy egy vízfolyam nedvességet hoz létre a közeli levegőben. Az emberek érzékenyek az elektromos áramra, ahogy azt a rák magasabb előfordulása azoknál, akik nagyfeszültségű vezetékek közelében élnek, is igazolja. A vesszős figyel arra, amit a teste mond neki, egy nagyon halk hang, de akkor is egy hang.

Az elektromos áram a talajvízben ott erősebb, ahol a víz kitöltötte az összes kapcsolódó légüreget, melyek szigetelőkként játszhatnak szerepet. Ezt a tényt megállapították földrengéseket figyelő geológusok, mivel az elektrosztatikus kitörések gyarapodnak, ahogy a talaj nyomás alá kerül a földrengést megelőzően. A geológusok felismerik, hogy ez az elektrosztatikus kitörésekben való növekedés a talajvíz kompressziójának köszönhető. A vesszős az érzékeny testével megtalálja azokat a helyeket, ahol a talajvíz összegyűlt és eltározódott, és ahol nyomás alá került, amiért nem távozhat el könnyedén. A varázspálcák misztériuma könnyebben megérthetővé válik, ha valaki megérti, hogy a varázsvesszők tulajdonképpen a vesszős kezei. A pálcák, a vesszős kezének meghosszabbításaiként, lehetővé teszik a vesszősnek, hogy megfigyelje, hogyan reagálnak a kezei. Ők egy jelzőzászlócska, segítve a vesszőst, hogy észrevegye a suttogó hangot a testében, amely azt mondja, "itt, erre, itt van egy apró vonzás egy elektromos áram felé a földben".

A vonzás a vesszős saját testében folyó elektromos áramon belül van, amely szinkronban kíván folyni a talajban folyó árammal.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com