Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Átalakulás >
< 108 >
2001. október
-
longint

ZetaTalk: Egyéni előkészületek


Egy egyéni szinten, a tudatküszöb alatti mentális és emocionális készületek, melyeket sokan végeznek, akik megérezték, hogy valami igen nagy jelentőségű dolog fog történni, a szemmel láthatóba fognak mozdulni. Egyének, akik figyelték a híreket, látván az összevissza időjárást és a tudósok fokozódó tanácstalanságát hogy megmagyarázzák a változásokat, valamint a kormányok tehetetlenségét, hogy valamit tegyenek a nyilvánvaló horderő ügyében a polgáraikért, elhatározzák, hogy cselekvésbe lépnek. Általában, ezek az egyének nem kontakták, bár sokan közülük azok, hiszen leadták a Hívást az aggodalmaikból kifolyólag. Az egy-egy egyén által vett lépések különbözni fognak, az egyén spirituális orientációjától függően.

A másokat-szolgálóban lévők a családi szükségek fényében fontolnak meg változásokat, mint amilyen annak szüksége, hogy a gyerekek a legjobb oktatásban részesüljenek, vagy egy konkrét családtag szüksége, hogy magas szintű orvosi kezelést kapjon, vagy a munkahely szüksége a család egy kényelmes szintű támogatása érdekében, vagy a család jó erőben lévő tagjainak szüksége, hogy a közelükben legyenek a fizikai segítségre szorulóknak. Gyakran ezek az egyének felhúztak egy alternatív helyszínt egy szabadidős lakként vagy egy második otthonként, vagy kapcsolatokat alakítottak ki üzleti kirándulások során, hogy majd tudjanak mozogni, ha a szükség úgy hozza. A városi területeken élők a legvalószínűbbek, hogy egy alternatív életért küzdjenek, mivel jó nyilvánosságot kapott lázongások nagy népességű területeken mindig hazaviszik a veszélyt, amikor az idők csúfra fordulnak. A heves árhullámoknak kitett tengerparti területeken élők vagy a fokozódó földrengéseknek kitett törésvonalakon élők ugyancsak egyre élesebben fontolgatják a számításba jövő lehetőségeiket. A másokat-szolgáló vezette egyén vagy család meg fogja tenni a lépését nem akkor, amikor lehetőség adódik, hanem amikor a költözés előnyei behozzák a maradás előnyeit. Ez más és más, és nem lehet nagyobb kiváltó, mint egy munkahely elveszítése vagy ennek fenyegetése, vagy az iskolaév vége, vagy a családi kert kudarca.

Az önmagukat-szolgálniban lévők vagy azt tartják szem előtt, hogy az életszínvonalukat megtartsák és másokat irányítsanak, vagy néhány esetben hogy teljesen kihasználják a gyötrelmeket, amiktől sokan szenvedni fognak, hogy lényegében egy királyságot hozzanak létre maguknak. Akik közülük egy olyan házastárshoz, munkatárshoz vagy baráthoz vannak hozzákapcsolódva, aki egy odaadó másokat-szolgáló egyén, azok meg fognak próbálni szorítani a hurkon, vagy fokozódó követelődzéssel, vagy fokozódó csábítással. Ezt kíséri majd az elvárás, hogy a személy, akin csüngenek, sűrűn beszámoljon a hollétéről vagy a szándékairól, hogy így a rajta csüngő önmagát-szolgáló személy számára biztos lehessen, hogy az nem szökik meg. A saját maguknak egy királyságot felállítani próbálók megkísérlik kihasználni az irányítás bármely látszatát, amit egy-egy csoportformációra az életük során csak sikerült megvalósítaniuk, egy vezetővé válva a túlélő közösségben, egy biztonságos mennyet támogatva minden érkezőnek. Itt ennél nem kell távolabb nézni az egyén múltjánál, hogy a szándékot leszűrjük. Mit tett ő másokért a múltban? Ezek a reménybeli királyok a világ minden táján ki fogják vetni a hálóikat keresve a könnyen rászedhetőket, akiket vagy rabszolgává lehet tenni a nekik felajánlott szövetségekkel, vagy a legrosszabb esetben is meg lehet fosztani őket minden javuktól és pénzüktől.

A többségben lévők, az eldöntetlenek, sokféle utat fognak venni, amiket inkább a közvetlen közelségük és az életük befolyásai határoznak meg, mintsem bármely ön-kezdeményezett ösztönző. Ha kényelmes körülmények között élnek, fiatalok, és van pénzük és lehetőségük a szórakozásra, akkor elképzelhető, hogy a környezetükben maradnak egészen amíg a forgásmegállás hete meg nem lepi őket az eltolódáshoz érkezve. Csatlakoznak hozzájuk azok az önmagukat-szolgálniban lévők, akik képtelenek voltak biztos megállapodásokat kötni maguknak, és bulizni fognak, kőkeményen, mindvégig. Ha támogatott körülmények között élnek, mint amilyen egy kormányzati szállás, kormányzati foglalkoztatás vagy intézményes ellátás, akkor valószínű, hogy a nyafogó követelések fokozódni fognak. Az eldöntetlenek sokasága, akik támogatott megélhetésbe vándoroltak a passzív személyiségük folytán vagy erős személyes hajtóerő híján, bátorítani fogják egymást mindaddig, amíg csak egy nyafi el nem fojtódik. Az ilyen körülmények között szolgáló másokat-szolgálók fáradtak és elcsigázottak lesznek, az osztályrész pedig egyre lejjebb süllyed ezeknek az egyéneknek a halálával, az eldöntetleneket kivándorolva hagyva más gondviselők után kutatva. Így, az előkészület felé tett lépések, amit az eldöntetlenek tesznek, általában nem előkészületek, hanem puszta válaszreakciók.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com