Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Világok >
< 48 >
1996. május
1999. 06.; 2002. 01.
longint

ZetaTalk: Az idegenek nevei


Az emberi társadalom, mely a kommunikációját gesztusokkal, modulált torokhangokkal és jelekkel végzi, úgy találja, nevet kell adjon a dolgoknak, hogy a világát rendszerezni tudja. A kisbaba az ujjával mutat, és kimondja, ami a szó lesz az anyukájára - mert rendszerint ez a baba először kimondott szava -, majd később megtanulja az írott szimbólumokat, amelyek korai gondozóját leírják - anya, mama, mother, madre, stb. Mindennek van neve, különben nem lehetne a dolgokról beszélni. Ezért amikor az idegen kérdés kerül terítékre, a nevek kijelölése az első. Ezen nevek mindegyikében mássalhangzók és magánhangzók vannak, és gyanúsan hangzanak, mint valami olyan, ami csak emberi szájból jönne. Az emberi társadalom a neveket a telepátia hiánya végett találja szükségesnek. Így a földönkívüliekhez olyan neveket rendelnek hozzá, amelyek az ő származási csillagrendszerükre vagy a kinézetükre utalnak: zéta, plejádai, északi, dínó.

A legtöbb világ olyan élőlényeket fejleszt ki, amelyeknek nincs olyan szájuk, amely képes lenne mássalhangzókat vagy magánhangzókat képezni, mint az emberi száj. A világok közül a legtöbb vízi világ, és ezeknek egyáltalán nincs is beszédük. Rezegtethetnek, mint ahogy a bálnák zümmögnek nagy távolságokon keresztül. Azon világok közül, amelyek nem vízi világok, a többség hüllő. A hüllők sziszegnek, és prüszkölnek, nem ejtenek ki magán- és mássalhangzókat. Azoknak az idegeneknek, amelyek telepátiával kommunikálnak, nincsen szükségük olyan nevekre, amik írott szimbólumokkal lennének közölhetők. Ez azért van, mert a telepatikus kommunikáció gazdag, és hordozza azt a csoportot, amelyhez az idegen tartozik, a szándékot, a kort és a fizikai kinézetet, és más olyan nüanszokat, árnyalatokat, amelyek a másik felet a beszélgetésben érdekelhetik. Névre egyszerűen nincs szükség.

Az önmagukat-szolgálni csoportokban lévő idegenek viszont, akik elkerülik a telepátiát, az önös középpontjukról való elterelés következtében, amit a telepátiával összekapcsolt empátia hoz, felhasználnak neveket. Azonban, a neveknek, amiket az önmagukat-szolgáló idegenek az emberi kontaktjaiknak a nevükként megadnak, kevés hasonlóságuk van az ő valódi neveikhez. Ők az embereknek olyan neveket adnak meg, amiket ki lehet ejteni vagy le lehet írni, vagy aminek egy kívánt hatása lenne. A Teljhatalmú Krlll, például, aki azért választotta ezt a nevet, mert úgy hangzott, mint egy morgás, és mint az emberi szó, kill (ölni). Miért lenne egy idegennek olyan neve, ami emberi mássalhangzókkal van tele, amikor az ő kommunikációs módjuk nem torokhangokkal, sőt még csak nem is hangokkal történik? Mindez része az önmagát-szolgáló kontakta-játéknak - kreáljunk egy nevet. A legtöbb idegen nevet, amikkel az emberi társadalomban heccelődnek, mindamellett az emberek találták ki, és ez pedig egy emberi játék.

Az embereknek mediálisan közvetítő, másokat-szolgáló idegenek fel fognak venni egy nevet, hogy túljussanak a név problémáján. Tőlünk örökösen kérdezik a személyes neveinket, Nancyt pedig örökösen kérdezik, hogy ismeri-e vagy tud-e erről vagy arról az entitásról, hogy tényleg hitelesen közvetítik-e. Az emberek, képtelenek lévén kiválogatni, hogy ki mit mond nevek nélkül, nem tudják elképzelni azt a környezetet, ahol a nevek nem kellenek. Ezért, jól megtervezett és kivitelezett mediális közlések, mint amilyen a Ra Könyve, egy nevet illesztenek be, amelyet az emberek tekintélyesként, ismertként, és nem fenyegetőként fogadnának el.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com