Reči Zetana: Transformacija


Šta je to Transformacija? Zemlja prolazi kroz suptilnu transformaciju, jer upravo sada je vreme Transformacije. Ova Transformacija se odvija barem 1 vek i biće nastavljena barem još sledeći. Transformacije mogu nastati iz mnogih razloga. Razlog može biti to što je većina bića rođenih na planeti odlučila o sopstvenoj orijentaciji, pa su spremni da nastave sa drugim lekcijama. Zbog toga se planete 3. Gustine proveravaju periodično da li su spremne za žetvu u ovom smislu. Razlog takođe može biti administrativne prirode, i upravo zbog tog razloga Zemlja sada prolazi kroz Transformaciju. Većina Zemljana još nije donela odluku o orijentaciji, ali takvi će biti prebačeni na drugu planetu, jer je Zemlja predodređena da postane dom za bića orijentisana na Služenje-drugima. Predstojeće pomeranje polova će ubrzati ovaj proces prostom činjenicom da će 90% ljudi umreti, za vreme pomeranja ili ubrzo nakon toga.

Da bi se kvalifikovalo za orijentaciju Služenje-drugima, biće mora uzimati u obzir druge isto koliko i sebe. Da bi se kvalifikovalo za Služenje-sebi, biće mora misliti na sebe 95% vremena, skoro neprestano. Iako na prvi pogled izgleda da bi ovakve pojedince bilo lako uočiti, ipak neki veoma diplomatični i kulturni ljudi pripadaju ovoj kategoriji. Oni su u stanju da sopstveni interes prikažu kao brigu za druge. Oni su u stanju da prikažu sopstveni interes kao interes nekog drugog. Za vreme 3. Gustine, bića moraju odabrati duševnu orijentaciju - Služenje-sebi ili Služenje-drugima. Većina odabere ovu drugu na skoro svim svetovima 3. Gustine. Ova odluka, odnosno lekcija 3. Gustine, kako se naziva, mora biti obavljena skoro pre svih drugih lekcija, jer mešanje dveju duševnih orijentacija stvara haos, pa se ne bi moglo nastaviti sa narednim lekcijama. Mnogi ljudi na zemlji biraju orijentaciju Služenja-drugima, i oni koji pripadaju srednjoj inkarnaciji se u najvećem broju pridružuju ovoj orijentaciji. Ovo se događalo i u prošlosti.

Za vreme Transformacije, na planeti se pojačava razdvajanje među orijentacijama. Broj ohih koji su orijentisani na Služenje-drugima i orijentisanih na Služenje-sebi, kao i procenat neodlučnih, neće se mnogo menjati dok se kataklizma približava i vremena postaju teška. Dok će neki od neodlučnih odgovoriti na izazov i preći u kategoriju Služenja-drugima, biće drugih koji rade u modu Služenja-drugima dok je život lagodan, a koji će primetiti da sve više misle na sebe kako raste njihova nesigurnost. Neki od onih koji rade u modu Služenja-sebi, ali veoma mali broj, primetiće da postaju osećajniji za vreme teških vremena, i vratiće se nazad u kategoriju neodlučnih. Nešto veći broj neodlučnih će primetiti da njihova sebična priroda postaje još naglašenija za vreme teških vremena, i kao oni na Titaniku, gurnuće sve druge u stranu da bi spasili sebe. Oni će preći u orijentaciju Služenja-sebi. Kao što se vidi, brojevi će se malo promeniti, ali više-manje ostaće isti.

Sva prava zadržana: ZetaTalk@ZetaTalk.com