Reči Zetana: Hindu Juge


Iako će Transformacija Zemlje koja predstoji obuhvatiti celu populaciju i čak fizičku gustinu najvećeg dela Zemlje i njenog Sunca, u prošlosti su se takođe dešavale delimične žetve. Ove žetve su se dešavale zbog prenosa sazrelih entiteta u orijentaciji Služenja-sebi ili Služenja-drugima, a veći deo populacije je ostajao na Zemlji da bi nastavio svoje odlučivanje o orijentaciji u okruženju 3. Gustine. Ove žetve se dešavaju u okviru onoga što bi se moglo nazvati ciklični periodi, unapred određeni trenuci vremena, zbog velikog rada koji je potrebno obaviti da bi se izvšila procena i obezbedio transfer. Pojedinačni prenosi se takođe dešavaju, ako pojedinac uputi Poziv u vezi ovoga i ako je spreman za žetvu. Hindusi, koji su u bliskoj vezi sa duhovnim stvarima, su svesni ovih periodičnih žetvi isto tako kao što su shvatili da postoji reinkarnacija i lekcije koje traju više života.

Pošto većinu u transferima pri svakoj žetvi čine entiteti koji su se opredelili za orijentaciju Služenja-drugima, onima koji ostaju postaje lošije zbog njihovog transfera. Zbog toga, Hindusi posmatraju Juge kao cikluse koji vode ka povećavanju degradacije. Balans se međutim održava time što se takođe otklanja štetan uticaj onih koji su orijentisani na Služenje-sebi. Posle žetve, stvari izgledaju svuda mnogo mirnije, pošto privremeno nestaju sukobi između entiteta koji pokušavaju da dominiraju i entiteta koji se bore za slobodu. Hindusi takođe nisu dobro shvatili značaj pojedinih događaja, jer brkaju početak nekih priprema za Transformaciju, na primer, sa redovnim žetvenim aktivnostima. Hindusi poseduju slabo znanje o datumima žetvi, i slabo razumeju rezultat ciklusa žetvi, jer smatraju da entiteti koji nisu doneli odluku o orijentaciji u određenom trenutku vremena mogu biti uništeni. Takvo uništavanje entiteta u 3. Gustini se nikada ne dešava, bez obzira koliko dugo oni svoju odluku odlažu.

Sva prava zadržana: ZetaTalk@ZetaTalk.com